LK Auto - Spolehlivý partner od roku 1994

Přestavby LPG

Přestavba na LPG se vyplatí! Ušetříte téměř polovinu nákladů na pohonné hmoty

Když se řekne automobil na plynový pohon, nejednomu z nás se vybaví zkratka LPG. Pochází z anglického sousloví Liquified Petroleum Gas, neboli tlakem zkapalněný propan-butan. Hlavní výhodou LPG pohonu je výrazná úspora nákladů za pohonné hmoty. Ceny LPG jsou totiž celoročně téměř poloviční, než ceny benzínu! Dále se můžete setkat se zkratkou CNG, pod níž je ukryt zemní plyn. Použití CNG v dopravě není zdaleka tak rozšířené. Jeho hlavní nevýhodou je nedostatek čerpacích stanic a kratší dojezd při objemější a těžší nádrži, než u LPG. Nutno zmínit i podstatně vyšší cenu za přestavbu vozidla.

 Uvažujete o alternativním pohonu?

Rozhodněte se pro nejúspornější variantu a nechte si přestavet automobil na LPG. Máte zájem o montáž LPG? Na telefoním čísle +420 491 457 200 si můžete domluvit přestavbu snadno a rychle, v případě jakýchkoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.

Neobávejte se pohonů na LPG. Jsou bezpečnější než benzínové a naftové!

Mnoho lidí nemá důvěru k přestavbě vozidla na LPG. Postačí si vzpomenout na obrázek z novin nebo televize, co dokáže s rodinným domem provést výbuch propan-butanové láhve. Pokud však svěříte přestavbu odborné firmě, která vám do auta namontuje originální schválená zařízení, jsou tyto obavy zcela zbytečné. Naopak! Alternativní pohony na LPG jsou daleko bezpečnější než benzínové nebo naftové. S odborně namontovaným systémem LPG je výbuch vozidla prakticky nemožný.

Plynové LPG nádrže do auta jsou při výrobě přísně kontrolovány tlakovou zkouškou. Jsou vybaveny multiventilem s tepelnou a tlakovou pojistkou, omezovačem průtoku. V případě nárazu při nehodě dojde k  okamžitému uzavření přívodu plynu.

Než se rozhodnete pro přestavbu auta na LPG

  • Zvažte počáteční investici. Poměrně vysokou vstupní investici lze rozdělit díky splátkovému prodeji, který naše firma nabízí ve spolupráci se společností Essox. Přečtěte si více o možnosti financování přestavby LPG na splátky.
  • Druhá palivová nádrž. Daní za větší dojezd a úsporu nákladů je nutnost umístit do vozidla druhou palivovou nádrž. Na výběr máte dvě varianty. Buď vám válcová nádrž zabere část kufru, nebo toroidní nádrž obsadí místo pro rezervní kolo. Zvolíte-li druhou možnost, musíte vozit rezervu v kufru. Nová vozidla s pohonem na LPG  jsou již homologována s nádrží  LPG místo rezervy a nemají povinnost vozit rezervní kolo.
  • Povinné revize a servisní prohlídky

Mimo běžné údržbové práce stanovené výrobcem vozidla, je nutné u vozidla s dodatečně instalovaným systémem LPG v souladu s garančními podmínkami systému LPG provést: 

  1.  Každých 10 000 km nebo 1x ročně (podle toho co nastane dříve) revizi plynového zařízení (kontrolu těsnosti, kompletnosti a mechanického stavu LPG systému) se zápisem do přílohy k TP.
  2. Každých 20 000 km výměnu filtrů plynné i kapalné fáze LPG a kontrola funkce LPG systému.
  3. Výměnu LPG nádrže každých 10 let od data výroby nádrže. 
  • Omezení vjezdu do podzemních garáží. Vozidla s plynovým pohonem mají zakázán vjezd do většiny podzemních garáží. Vezměte také v potaz, že provedení přestavby na LPG je zásahem do konstrukce vozidla, který se nemusí líbit výrobci. Proto s prodejcem nejprve přestavbu prodiskutujte.

Dále doporučujeme: 

1) Pokud má vozidlo mechanicky vymezované vůle ventilů, doporučujeme každých 30 000 km kontrolovat jejich předepsané nastavení. 

2) Benzínová  nádrž by měla vždy obsahovat minimálné 1/4 paliva. Při nedostatačném množství paliva hrozí trvalé požkození palivového čerpadla.

3) Při provozu na LPG doporučujeme každých 20 000 km výměnu zapalovacích svíček (vyjma svíček s platinovou elektrodou), kontrolu vzduchového filtru popř. výměnu.

Jaký systém LPG pohonu vybrat?

Záleží hlavně na tom, jaký typ motoru ve voze máte. Od této skutečnosti se odvíjí i to, který systém je nutné do vozidla zabudovat, aby vše správně fungovalo. V současné době se používají dva systémy:

1) Systém s centrálním směšovačem I. a II generace

Starší vozidla vybavené karburátorem si vystačí s jednoduchým systémem s centrálním směšovačem, jehož hlavní výhodou je nízká cena, která začíná zhruba na 10 700 Kč. U vozidel se vstřikováním a řízeným katalyzátorem je třeba zařízení doplněné řídicí jednotkou. Cena přestavby se pohybuje okolo 16 000 Kč.

2) Systém sekvenčního vstřikování IV. generace

Pro novější automobily je jediný použitelný systém vstřikování plynu, který pracuje na obdobném principu jako systém vstřikování benzínu. Přísun paliva je zajišťován samostatně ovládanými vstřikovači pro každý válec zvlášť, čímž je dosaženo lepších hodnot výkonu i spotřeby než u jednoduššího systému s centrálním směšovačem. Je u něho zcela eliminováno nebezpečí tzv. "zpětného zášlehu" neboli střílení do sacího potrubí, kterým často trpí systémy s centrálním směšovačem ve vozidlech s dlouhým sacím potrubím. Vyšší kvalitě odpovídá i vyšší cena, která začíná na 19 000 Kč.

Jakou značku LPG systému vybrat?

Komponenty LPG systémů které se používají k přestavbám vozidel v ČR musí být homologovány podle předpisu EHK. Soupravy těchto komponentů podléhají velmi přísným schvalovacím procedurám jak zkušebních ústavů, tak schválením potvrzeným vydáním osvědčení MD ČR. Není tedy možné, aby se v ČR používaly nekvalitní, nebo dokonce neschválené komponenty k legálním přestavbám. Dle našeho názoru není na trhu v ČR žádný vyloženě špatný nebo nefunkční systém LPG.

To ovšem neplatí o mnohých pokoutných a amaterských montážních garážích, které se směle pouštějí do přestavby na LPG s vidinou snadno vydělaných peněz. Často bohužel bez elementárních znalostí, zkušeností o diagnostickém vybavení ani nemluvě. Od takových raději ruce pryč!

V čem spočívá zásadní hledisko kvality funkce a spolehlivosti  systému LPG v automobilu ?

1. v odborně erudované a správné volbě konfigurace přestavbové sady pro konkrétní automobil tak, aby byly splněny technické předpoklady pro správnou funkci

2. v kvalitně provedené odborné montáži LPG, nastavení a seřízení systému

Podle našich letitých zkušeností záleží kvalita LPG systému nejméně z 90 % na kvalitě a správnosti zástavby plynového zařízení.

 

Komu se vyplatí přestavba na LPG?

Jste-li sváteční řidič a ujedete pár tisíc kilometrů za rok, asi nemá smysl o změně paliva vůbec uvažovat. Vlastníte-li však automobil s vyšší spotřebou a ročně najedete deset a více tisíc kilometrů, určitě byste měli o přestavbě na LPG uvažovat. Můžete ušetřit na jednom kilometru až jednu korunu a počáteční investice se vám realtivně brzy vrátí.

 

KALKULAČKA NÁKLADŮ NA LPG POHON