LK Auto - Spolehlivý partner od roku 1994

Sekvenční vstřikování LPG

Sekvenční vstřikování LPG lze aplikovat na většinu typů motorů, zejména je vhodný na motory s plastovým sacím potrubím, protože u vstřikování LPG je vyloučeno nebezpečí tzv. "zpětného zášlehu" do sacího potrubí. Tuto nevýhodu mají klasické podtlakové (sací) systémy, které využívají difuzor umístěný před škrtící klapkou. Moderní motory s vícebodovým vstřikováním jsou vybaveny dlouhým sacím potrubím, a jelikož je difuzor umístěn před škrtící klapkou, dochází v tomto místě k smísení vzduchu s LPG. Celé sací potrubí je tím pádem naplněno výbušnou směsí v optimálním poměru.

Výhody systému sekvenčního vstřikování

  • oproti sacím systémům umožňuje sekvenční vstřikování daleko přesnější regulaci bohatosti směsi, bez problémů zvládá EURO IV
  • nebrzdí sání vzduchu difuzorem, a proto je zde téměř neznatelný rozdíl ve výkonu motoru
  • je řízen benzinovou řídící jednotkou, tudíž zachovává funkci všech senzorů a komponentů, se kterými pracuje benzinová jednotka. Sekvenční vstřikování lze tedy plnohodnotně využívat také u všech vozidel se systémem palubní diagnostiky E OBD a OBD II.

Na co si dát pozor u klasických sacích systémů

Jestliže dojde při chodu motoru k anomálii (příliš chudá směs při akceleraci apod.), nebo chybě ve funkci zapalování, velmi snadno se stane, že směs ve válci ještě dohořívá, ale již se otevírá sací ventil. V tuto chvíli se iniciuje výbuch směsi v celém sacím potrubí. Protože je sací potrubí zavřeno škrtící klapkou, která je převážně přivřená, dojde k vysokému tlakovému rázu v sacím potrubí. Pokud je potrubí hliníkové, zpravidla se jemu samotnému nic nestane, často ale dojde k poškození obalu vzduchového filtru. Podle typu řízení motoru mohou být poškozeny i další komponenty na sací straně jako je váha vzduchu, snímač teploty nasávaného vzduchu apod.

V případě, že je motor osazen plastovým sacím potrubím, dojde k jeho roztržení vysokým tlakem, protože plastové potrubí nemá zdaleka takovou pevnost jako to hliníkové. Většinou nepomohou ani tzv. "protizášlehové klapky", které se osazovaly na sací potrubí. V momentě, kdy dojde k poškození sacího potrubí, je vozidlo nepojízdné i na benzín, protože s děravým sáním na straně před škrtící klapkou není motor schopen běžet. Jsou známy i případy, kdy takto poškozené vozidlo muselo být dopraveno ze zahraničí odtahovou službou. V tu chvíli je celá úspora za levnější PHM pryč.